Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

Pilot Motors austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas Pilot Motors OÜ („meie“) töötleb Sinu isikuandmeid.

Isikuandmete töötleja

 • Juriidiline isik, kes vastutav Sinu isikuandmete töötlemise eest: Pilot Motors OÜ
 • Reg nr: 11453397
 • Läike tee 32
 • Tallinn, Harjumaa

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Pilot Motors OÜ töötleb Sinu isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie remonditöökoda või veebilehte.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Pilot Motors võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Küsimuste või taotluste korral palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Kui pöördute Pilot Motorsi poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Sinu kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Need võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed (juhiluba);
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 • sõiduki info (sõiduki registreerimistunnistuse andmed nagu näiteks mark, mudel, VIN kood, jne).

Pilot Motorsil on õigus kontrollida Sinu poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust kindlustusjuhtumite vormistamisel.

Pilot Motors ei kogu ühelgi juhul Sinu kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Millistel eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Pilot Motors töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
 • kliendile teabe saatmine kliendi sõiduki kohta;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Pilot Motorsi õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Pilot Motorsi õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Pilot Motorsi veebilehed ja e-teenused

Pilot Motors võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Pilot Motorsi veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Pilot Motorsi teenuste kasutamiseks, näiteks sõiduki remont või hooldus, mille broneerimist me veebilehe kaudu võimaldame.

Pilot Motorsi veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida oled meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Sinu isikuandmeid ainult Sinu päringule vastamise eesmärgil või Sulle teenuse broneerimiseks.

E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Sinu sõiduki kohta (mark, mudel, mootor, väljalaskeaasta, reg. nr., tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Pilot Motorsile edastad.

Pilot Motorsi veebileht kasutab küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Pilot Motors e-teenuste küpsised salvestavad Sinu kohta järgmiseid andmeid:

 • andmed Sinu riist- ja tarkvara kohta (Sinu veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Pilot Motorsi veebilehe külastamise ajad;
 • Pilot Motorsi veebilehele suunava veebilehe aadress.

Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Pilot Motorsi veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Pilot Motors ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega

Pilot Motorsiga on võimalik ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu näiteks kirjutades või postitades Facebooki lehele.

Sellisel juhul võime Sinu sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Sinu päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Sinu päringule, võime küsida Sinult otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Sinu nime, e-postiaadressi, sõiduki VIN-koodi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või Sinu sõiduki marki, mudelit ja aastakäiku või muud infot.

Sinu poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutata muul eesmärgil kui Sinu päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Pilot Motorsi avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmeid, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

Isikuandmete edastamine

Pilot Motors võib teatud juhtudel edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Pilot Motors võib edastada Sinu isikuandmeid:

 • Pilot Motorsiga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele eesmärgiga hallata efektiivsemalt kliendi ja Pilot Motorsi vahelisi suhteid;
 • Pilot Motorsi koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks varuosade tarnijatele, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Pilot Motorsi koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT- tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele Pilot Motors volitatud töötlejatele.
 • Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Pilot Motors ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Sul on täpsemaid küsimusi Pilot Motors volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Isikuandmete säilitamine

Pilot Motors säilitab Sinu isikuandmeid kujul, mis võimaldab Sind tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Pilot Motors õigustatud huvist tingimusel, et Pilot Motors õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Sinu õigused seoses oma isikuandmetega

Pilot Motors tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Sinu isikuandmete töötlemisel, on Sul järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Sul on õigus igal ajal küsida, kas Pilot Motorsil on Sinu kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Pilot Motors Sinu kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda Pilot Motorsilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Sul on õigus esitada Pilot Motorsile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda, et Pilot Motors kustutaks Sinu isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul ja oled nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Sul on õigus nõuda, et Pilot Motors piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, näiteks kui Pilot Motors ei vaja Sinu isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui oled esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Sul on õigus saada ise andmeid, mida oled Pilot Motorsile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Pilot Motors edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Sinu õigusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.
 • Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Pilot Motorsi õigustatud huvid või Pilot Motorsi juriidilised kohustused piirata Sinu õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Sinu taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kontakt

Kui Sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Pilot Motors Sinu isikuandmeid töötleb või kui soovid esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võta palun Pilot Motorsiga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

info@pilotmotors.ee
+372 655 90 95
Tallinn, Läike tee 70a
Mis on küpsis

Küpsis on tekstifail, mille salvestame Sinu seadme (nt arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti) veebilehitsejasse ainult siis, kui külastad Pilot Motors veebilehte. Küpsiseid kasutame üksnes selleks, et Pilot Motorsi veebileht toimiks paremini ja tõhusamalt.

Kuidas küpsised aitavad

 • Toimida veebilehel Sinu ootustele vastavalt
 • vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida
 • mäletada Sinu seadistusi
 • parandada Pilot Motorsi veebilehe kiirust ja turvalisust
 • Pilot Motorsi veebilehe sisu sotsiaalmeedias hõlpsamini jagada (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • sisse logimisel lehte isikustada, samuti infot kiiremini leida
 • plaanida veebilehe parandusi ja arendusi
 • muuta Pilot Motorsi pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks.

Millised küpsiste tüüpe kasutame

Pilot Motors veebilehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. Need on küpsised, mida kasutame meie ja/või mida kasutavad kolmandad pooled.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab siis, kui avad Pilot Motorsi veebilehe, ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.

Püsiküpsised

Püsiküpsised salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal Pilot Motorsi veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.

Kuidas küpsiseid liigitada

Pilot Motorsi kodulehel kasutatakse küpsiseid järgmise liigituse põhjal.

Rangelt vajalikud küpsised

Võimaldab kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Pilot Motorsi kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole mitmed veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.

 

Need küpsised ei kogu Sinu isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid – kogu kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes meie veebisaidi töö parandamisel, mõistmaks, mis meie kasutajaid huvitab, ja meie saidi tõhususe mõõtmiseks.

Jõudlusküpsised

Jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte.

 

Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Need küpsised mäletavad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel.

 

Sihipärased küpsised

Sihipäraseid või reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida oled veebilehel vaadanud.

Kolmandate poolte funktsioonid

Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Sind huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla.

Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

HotJar’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Küpsiste kasutamise lubamine ja keelamine

Kui soovid kasutada veebilehe pilotmotors.ee kõiki võimalusi, pead küpsiste kasutamiseks loa andma. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui Sa küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Samas võib selle tulemuseks olla, et veebileht pilotmotors.ee ei tööta nii, nagu ette on nähtud.

 

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

 

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.